Fjärrvärme värmer numera upp vårt 420kvm stora växthus och vintern 2020/2021 färdigställdes också ett nytt växthus på ca 200kvm. Installationen av fjärrvärme var ett led i vår önskan och strävan att odla hållbart och det nya växthuset har gett oss möjlighet att möta efterfrågan på fleråriga växter på ett fantastiskt vis!